چهارشنبه 26 دی‌ماه سال 1386

معنی

دیریست که شب از نیمه گذشته

 

و چشمانم همچنان خیره به نقاط نورانی

 

در پی یک معنی ،

 

یا شاید جعبه ای نورانی

 

کسی چه میداند . . .

----------------------------------------------------------------------------

مشهد – زمستان 86